CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental investigations of some time-dependent phenomena in the slowing down and diffusion of neutrons

Gudmar Grosshög (Institutionen för reaktorfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0006053-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 99