CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Topics in applied pattern recognition

Gösta H., Granlund (Institutionen för elkretsteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0079551-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 177423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkretsteori (1963-1982)

Ämnesområden

Databehandling

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 132