CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of directly bonded Si/Si interfaces in ultra-high vacuum

Karin Ljungberg ; Francois Grey ; Stefan Bengtsson (Institutionen för fasta tillståndets elektronik)
Applied Surface Science Vol. 117 (1997), p. 813-819.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17742

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fasta tillståndets elektronik (1985-1998)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur