CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to solid state microwave electronics

Sverre T. Eng (Institutionen för elektronfysik III - Fasta tillståndets elektronfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0513658-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronfysik III - Fasta tillståndets elektronfysik (1963-1985)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 63