CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the leakage and efficiency of turbomachines

Rune Eng (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0006044-x.
[Doktorsavhandling]

Author affiliated to Atlas Copco AB, Stockholm.Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 177416

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 100