CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thin-walled cylindrical shells under axial compression : prebuckling, buckling, and postbuckling behaviour : Monte Carlo simulation of the scatter in load carrying capacity

Bo Edlund (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0356141-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 177414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 145