CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental study of short staple spinning

Bengt Edberg (Institutionen för textilmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0083467-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177413

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för textilmekanik (1951-1976)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 135