CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plastic sheet bending

Ralph Crafoord (Institutionen för mekanisk teknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 9971-0-1045-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanisk teknologi (1949-1984)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 101