CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method for the design of ducted propellers in a uniform flow

Gilbert Dyne (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1968. ISBN: 99-0521388-0.
[Doktorsavhandling]

Författaren verksam vid Statens skeppsprovningsanstalt. Author affiliated to Swedish State Shipbuilding Experimental Tank.Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 177409

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 73