CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydraulics of marine waste water disposal

Klas Cederwall (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1968. ISBN: 99-0593245-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 148


Meddelande - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola 42