CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radio recombination and molecular lines in the interstellar medium

B. Torgny Cato (Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1975. ISBN: 99-0348083-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi (1963-1986)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 153