CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-dependent behaviour of reinforced concrete structures : [sammanfattning: Inverkan av långtidsberoende effekter hos armerade betongkonstruktioner] Krister Cederwall

Krister Cederwall (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1971. ISBN: 99-0018685-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-27.
CPL Pubid: 177387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 446