CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Setting of wool

Margareta Cednäs (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0513648-7.
[Doktorsavhandling]

Författaren ansluten till Svenska textilforskningsinstitutet (TEFO). Author affiliated to the Swedish Institute for Textile Research.Denna post skapades 2013-05-27. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 177386

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 61