CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of an inhomogeneous insulating film on the capacitance of metal-insulator-semiconductor structures

Anders Jauhiainen (Institutionen för fasta tillståndets elektronik) ; David Westberg ; Stefan Bengtsson (Institutionen för fasta tillståndets elektronik)
Journal Of Applied Physics Vol. 84 (1998), 7, p. 3960-3965.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fasta tillståndets elektronik (1985-1998)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur