CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to the theory of linear and nonlinear wave propagation in dispersive media

Jan Askne (Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0005794-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 177359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi (1963-1986)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 106