CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimum design of electrical machines

O. W. Andersen (Institutionen för elektromaskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1969. ISBN: 99-0005791-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24. Senast ändrad 2013-06-04.
CPL Pubid: 177356

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromaskinlära (1944-1982)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 90