CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ignition and burning properties of textiles : a study of test methods

Arnold Bernskiöld (Avdelningen för textil provningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 9971-0-0322-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24.
CPL Pubid: 177354

 

Institutioner (Chalmers)

Avdelningen för textil provningsteknik (1970-1972)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 95