CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation of the nonlinear instability phenomena associated with the application of asynchronous machines to power sources containing complex networks

Lennart Brandqvist (Institutionen för elektromaskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1969. ISBN: 99-0541500-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24. Senast ändrad 2013-06-04.
CPL Pubid: 177348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromaskinlära (1944-1982)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 86