CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Cauchy problem for systems in L- and Lipschitz-spaces

Philip Brenner (Matematiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 9971-0-0324-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24.
CPL Pubid: 177344

 

Institutioner (Chalmers)

Matematiska institutionen (1900-1987)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 103