CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of dual models in the theory of strong interactions

Lars Brink (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0083462-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24. Senast ändrad 2016-10-25.
CPL Pubid: 177343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 130