CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Third Wave of Receptions: Space as Concrete Abstraction, Lukasz Stanek on Henri Lefebvre

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
site 33, p. -. (2013)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-24. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 177341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi
Filosofi, etik och religion

Chalmers infrastruktur