CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

n-Si/SiO2/Si heterostructure barrier varactor diode design

Ying Fu ; Mamor Mamor ; Magnus Willander ; Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroelektronik) ; Lars Dillner (Institutionen för mikroelektronik)
Applied Physics Letters Vol. 77 (2000), 1, p. 103-105.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur