CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigations in neutron activation analysis

Dag Brune (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1966. ISBN: 99-0513635-5.
[Doktorsavhandling]

Author affiliated to AB Atomenergi, Stockholm.Denna post skapades 2013-05-24. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 177333

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 56