CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the motion of low energy light ions in thin single crystal films

Carl-Joel Andreen (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. ISBN: 99-0513669-x.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24. Senast ändrad 2013-05-29.
CPL Pubid: 177331

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 64