CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of lattice vibrations in metallic and ionic solids by neutron inelastic scattering

Lars Almqvist (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0079577-6.
[Doktorsavhandling]

Förfatatren verksam vid Aktiebolaget Atomenergi.Denna post skapades 2013-05-24. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 177328

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 148