CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On load distribution in rolling bearing arrangements with special reference to the influence of bearing misalignment

Staffan Andréason (Institutionen för maskinelement)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0082678-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24.
CPL Pubid: 177323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinelement (1965-1988)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 121