CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental decay-scheme studies of odd-A deformed nuclei

Preben Holenius Blichert-Toft (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1968. ISBN: 99-0521391-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24.
CPL Pubid: 177312

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 79