CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analysis of nonlinear structures : small and large displacement analysis of elastic and elasto-plastic beams, frames, plates, and shells

Jan Bäcklund (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0084426-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-24.
CPL Pubid: 177310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 129