CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Describing and reasoning about circuits that are almost regular

Mary Sheeran (Institutionen för datavetenskap, Formella metoder)
Correct hardware design and verification methods : 12th IFIP WG 10.5 Advanced Research Working Conference, CHARME 2003, L'Aquila, Italy, October 21-24, 2003 : proceedings / Daniel Geist, Enrico Tronci, (Eds.). p. 4-18. (2003)
[Kapitel]

Boken ingår i serie: Lecture notes in computer science, 1611-3349 ; 2860Denna post skapades 2013-05-23.
CPL Pubid: 177283

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Formella metoder (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur