CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Communication Requirements for Control-by-Wire Applications

R. Johansson ; Per Johannessen (Institutionen för datorteknik) ; Kristina Forsberg (Institutionen för datorteknik) ; Håkan Sivencrona (Institutionen för datorteknik)
International System Safety Conference, Ottawa, Ontario, Canada, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-05-23.
CPL Pubid: 177279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur