CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principles of Distributed Systems, 7th International Conference

Marina Papatriantafilou (Institutionen för datavetenskap) ; Ph. Hunel
(2003)
[Bok, med redaktör]

Revised version to appear in Lecture Notes on Computer Science, Springer-Verlag, 2004.Denna post skapades 2013-05-23.
CPL Pubid: 177277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur