CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complexity Measures and Cellular Automata

Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; Mats G. Nordahl (Institutionen för teoretisk fysik)
Complex Systems (0891-2513). Vol. 2 (1988), 4, p. 409-440.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-05-23. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 177272

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)
Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur