CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlations and Random Information in Cellular Automata

Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori)
Complex Systems (0891-2513). Vol. 1 (1987), 3, p. 529-543.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-05-23. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 177271

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur