CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional Hardware Description in Lava

Koen Claessen (Institutionen för datavetenskap) ; Mary Sheeran (Institutionen för datavetenskap, Formella metoder) ; Satnam Singh
The fun of programming - edited by Jeremy Gibbons and Oege de Moor (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-05-23.
CPL Pubid: 177265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)
Institutionen för datavetenskap, Formella metoder (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur