CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Specification-Based Testing with QuickCheck

John Hughes (Institutionen för datavetenskap) ; Koen Claessen (Institutionen för datavetenskap)
The fun of programming - edited by Jeremy Gibbons and Oege de Moor p. 17-40. (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-05-23. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 177264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur