CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The KeY Tool

Wolfgang Ahrendt (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-05-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 177261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Computing Science, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:5