CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient collision detection for models deformed by morphing

Thomas Larsson ; Tomas Akenine-Möller (Institutionen för datorteknik)
The Visual Computer (0178-2789). Vol. 19 (2003), 2, p. 164-174.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-05-23.
CPL Pubid: 177260

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur