CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation processes in a systems perspective

Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-05-22.
CPL Pubid: 177254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur