CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of prompt gamma radiation from fission fragments

Harry Albinsson (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1971. ISBN: 99-0008291-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-22.
CPL Pubid: 177248

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 111