CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the asymptotic properties of the scattering matrix in complex angular momentum : a study in potential scattering theory

Olle Brander (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1966.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-22. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 177238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 55