CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Early engineering geological prognosis of grouting design prerequisites: an approach applied to the Hallandsås project in Sweden

Sara Kvartsberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Fredrik Mossmark (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
(2013)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-22.
CPL Pubid: 177212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Geovetenskap och miljövetenskap
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur