CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heterocycles from diferrocenyl dithiadiphosphetane disulfide

Mark Foreman (Institutionen för kärnkemi) ; A. M. Z. Slawin ; J. D. Woollins
Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements (0308-664X). Vol. 125 (1997), p. 469-472.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-05-22. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 177202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur