CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anchorage length of near-surface mounted fiber-reinforced polymer bars for concrete strengthening - Experimental investigation and numerical modeling

Laura De Lorenzis ; Karin Lundgren (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Andrea Rizzo
ACI Structural Journal Vol. 101 (2004), 2, p. 269-278.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: anchorage, bar, fiber-reinforced polymerDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur