CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semiconductor Wafer Bonding - A Review Of Interfacial Properties And Applications

Stefan Bengtsson (Institutionen för fasta tillståndets elektronik)
Journal Of Electronic Materials Vol. 21 (1992), 8, p. 841-862.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fasta tillståndets elektronik (1985-1998)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur