CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First Principles Calculations for NOx Reduction over Ag/Al2O3

Simon Klacar (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-863-2.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-20. Senast ändrad 2014-09-10.
CPL Pubid: 177119