CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Test particle modelling of impurity collisional transport in tokamaks

Yevgen O. Kazakov (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Z. Kononenko
39th EPS Conference on Plasma Physics 2012, EPS 2012 and the 16th International Congress on Plasma Physics; Stockholm; Sweden; 2 July 2012 through 6 July 2012; Code 96757 Vol. 1 (2012), p. 229-232.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-20. Senast ändrad 2013-05-21.
CPL Pubid: 177073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur