CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave breakdown due to heating of an irradiated metal sphere

Joel Rasch (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
39th EPS Conference on Plasma Physics 2012, EPS 2012 and the 16th International Congress on Plasma Physics; Stockholm; Sweden; 2 July 2012 through 6 July 2012; Code 96757 Vol. 3 (2012), p. 1907-1910.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-05-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 177062

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur