CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effekterna av rostande armering kartlagda

Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Betong (1101-9190). p. 51-53. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

För att bättre kunna utvärdera befintliga betongkonstruktioner behövs en ökad förståelse av nedbrytningens konstruktionstekniska effekter. Den vanligaste orsaken till nedbrytning i betongkonstruktioner är korrosion av armeringen. Korrosion av armering leder till volymökning av stålet, vilket kan orsaka uppsprickning och spjälkning av täckskiktet. Avsikten med denna artikel är att fördjupa förståelsen för nedbrytningens effekt på de konstruktionstekniska egenskaperna med särskilt fokus på vidhäftningen mellan armering och betong. För stora korrosionsangrepp krävs detaljerad modellering. När stora sprickor utvecklas, kan rost flöda ut genom sprickorna. Detta är en gynnsam effekt då det minskar spjälkspänningarna. En tidigare utvecklad korrosionsmodell vidareutvecklades till att inkludera detta fenomen. Volymsflödet av rost genom en spricka antogs bero på spjälkspänningen och sprickvidden. Spjälkspänningen beräknades från rostens töjning och sprickvidden från noddeformationer tvärs sprickan. Den vidareutvecklade modellen gav resultat med fler men mindre sprickor, vilket stämmer med mätningar som utförts.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 177047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)