CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future energy supply and the competiveness of electric vehicles

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Systems Perspectives on Electromobility 2013 p. 90-100. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: electromobility, energy system model


Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Electromobility 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-9-9Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-17. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 177033

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur