CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future energy supply and the competiveness of electric vehicles

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Systems Perspectives on Electromobility 2013 p. 90-100. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: electromobility, energy system model


Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Electromobility 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-9-9Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-17. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 177033

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur