CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Datorn håller koll på vikten och blodtrycket i hemmet.

Anna Gund (Institutionen för signaler och system) ; Harshida Patel
Dagensmedicin Vol. 2007 (2007), Februari,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-05-16.
CPL Pubid: 177006

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU)

Ämnesområden

Annan medicinteknik
Omvårdnad

Chalmers infrastruktur